Behandlingar jag erbjuder

 

Behandling enligt traditionell kinesisk medicin och andra behandlingar

 

Akupunktur och behandling av spädbarns-kolik

Öron-akupunktur

Moxa

Koppning

Gua Sha

Käkledsbehandling


Akupunktur

Akupunktur har en flera tusen år lång historia och har troligen praktiserats på olika håll i världen, men det är i Kina som den mest omfattande teorin och praktiken har sitt ursprung. Kroppen kan sägas rymma ett antal energibanor, så kallade meridianer, och utmed dessa finns ett stort antal akupukturpunkter definierade. Det finns även andra punkter som inte hör till dessa meridianer, och akupunktur kan även utföras på ömmande punkter vid lokala besvär. Tunna, sterila engångsnålar sätts i dessa punkter. Nålarna kan sitta orörda eller manipuleras, de kan stimuleras med svag elström mm. Tekniken som används och tiden som behandlingen pågår beror på vad som ska behandlas.   


Spädbarnskolik

"Normal skrikighet" för ett spädbarn är ca 2 timmar per dygn. Spädbarnskolik definieras av att ett i övrigt friskt barn skriker otröstligt minst 3 timmar per dygn och minst 3 dagar per vecka. Kolik inträder ungefär vid samma tid på dygnet, t ex framåt sen eftermiddag eller till natten. Kolik brukar vara som värst vid 6-8 veckors ålder men ofta ökar problemen fram till ca 3 månader för att sedan börja klinga av. Variationen mellan olika barn är dock stor. Det förekommer ofta tydliga skrikattacker. Ett barn med kolik ska växa som förväntat och må väl mellan attackerna, men många föräldrar med kolikbarn upplever att deras barn inte är så avslappnade eller nöjda som man kan förvänta sig, och en del upplever att det är svårt att få en närmare kontakt med sitt barn. Barn med kolik reagerar starkare på fysisk beröring och andra stimuli, och kanske inte alls mår bra av t ex kolikmassage som man fått råd om att prova. Då är det lätt att som förälder känna sig orolig, otillräcklig och börja misströsta.

Andra bakomliggande orsaker måste vara uteslutna (infektion, smärta av annan kroppslig orsak, överkänslighet eller allergi mot mjölkprotein) innan diagnosen kolik kan ställas. Uteslutande av mjölkprotein brukar vara ett råd från BVC när man misstänker kolik, och ibland hjälper det med enbart denna åtgärd

Behandling av kolik med akupunktur

Kolikbehandling innefattar råd om amning, hur barnet kan få hjälp att bli av med gaser som kan ge magsmärtor, bedömning av ev läpp- o/e tungband, rogivande åtgärder för barn och föräldrar, allmänt stödjande samtal, akupunktur mm. Detta går vi igenom på inskrivningssamtalet och därefter fortlöpande vid behov.

Det finns gott om forskning som bekräftar akupunkturens effekt mot spädbarnskolik. Om ni behöver mer ingående amningsråd/flaskmatningsråd kan jag hänvisa till kloka kollegor som är BVC-sjuksköterskor eller barnmorskor. En bra hemsida är www.amningshjalpen.se.  Akupunkturbehandling är den praktiska åtgärd jag kan bidra med främst. Akupunkturbehandling innebär att sammanlagt 4 mycket tunna nålar sätts under kort tid (totalt ca 2-3 minuter) på händer respektive underben. Barnet kan reagera på olika sätt men det är inget stort obehag. Ofta ses resultat redan efter 2-3 behandlingar men ibland tar det längre tid. Förutom lindring av kolikbesvären brukar tarmen fungera bättre med mer regelbunden avföring.

Rekommendationen är att minimum 10 behandlingar ska ges. Behandling ges 3 dagar i rad, därefter paus i 3 dagar och sedan behandling igen. Intervallen kan behöva justeras p g a praktiska omständigheter. Ibland kan det vara nödvändigt med fler än 10 behandlingar för att stabilisera situationen. I stort sett alla barn får lindring av akupunkturbehandlingen och blir av med sin kolik.  


Öronakupunktur


Inom kinesisk medicin och andra traditionella och komplementära behandlingsmetoder finns teorin om att hela kroppen kan representeras inom en begränsad del av kroppen, exempelvid på fotsulan eller i örat, och genom att behandla där kan hela kroppen behandlas. Öronakupunkturen har sitt ursprung i 1900-talets Europa då den franske läkaren och akupunktören Paul Nogier kartlade örats områden och deras relation till övriga kroppen. Både kroppsdelar och kroppsfunktioner har sina specifika punkter och områden på örats yta. Genom att behandla med tunna nålar, skapa små blödningar eller att sätta plåster med små kulor/frön på punkter i öronen kan tillstånd i hela kroppen behandlas.   

Öronakupunktur enligt NADA 

NADA är en form av öronakupunktur där fem punkter i vardera öra behandlas med tunna nålar. Denna metod är ursprungligen utarbetad för att användas i behandling av beroendetillstånd men metodens användbarhet är större än så. Kombinationen av dessa punkter skapar lugn, dämpar ångest och balanserar kroppens fysiologiska funktioner. Detta ger effekt både i kropp och själ. Metoden lindrar smärta, oro, depression, sömnbesvär, muskelspänningar och stressrelaterade symtom. Behandlingen sker i grupp om upp till 5 personer och tar ca till 45 minuter. NADA-akupunktur är också en bra behandlingsform om du är nyfiken på vad akupunkturbehandling kan göra för din hälsa. 


Moxa

Örten Gråbo (Artemisia Vulgaris) har använts som medicinalväxt i hela världen under flera tusen år. Inom traditionell kinesisk medicin torkas och eldas den och genom dess glöd tillförs värme och andra kvaliteter som är läkande på olika sätt. Akupunkturpunkter eller större områden som rymmer flera punkter kan värmas med moxa. Moxa kan användas i form av en stav eller liten kon som hålls över eller placeras på huden, att lös moxa läggs i en låda eller behållare som placeras på kroppen eller att moxan får värma en akupunkturnål. Allergi mot Gråbo är inget som hindrar att man tar emot denna behandling.   


Koppning

Precis som akupunktur har koppning en flera tusen år lång historia. Koppning har även använts av naturfolk och shamaner i andra kulturer. Med koppor (oftast av glas men de kan vara gjorda av silikon, bambu, horn, plast etc) skapas ett undertryck så att de sugs fast mot huden vid akupunkturpunkter eller över områden som behöver behandlas. På så sätt får man loss stagnationer i energi och blod, cirkulationen ökar och sjukdomsframkallande faktorer elimineras.  


Gua Sha

Gua Sha är en behandlingsteknik med sina rötter i östra Asiens traditionella medicin. Gua betyder "att skrapa" eller "att stryka med tryck" och Sha är benämningen på de röda märken som uppstår vid skrapningen. Genom att ett verktyg med rundad kant förs över den oljade huden uppstår små blödningar i underhuden. Dessa märken försvinner efter 2-3 dagar. Behandlingen ökar blodcirkulationen och tar bort stagnationer, minskar inflammation och tar bort slaggprodukter som samlats i vävnaden. Gua Sha är en bra behandlingsmetod vid stela och ömma muskler, sömnbesvär, huvudvärk, matsmältningsproblem, luftvägsproblem, feber, hosta mm. Gua Sha kan användas vid behandling av både akuta och kroniska tillstånd.

Käkledsbehandling

Spänningstillstånd i käkled, tunga och halsens muskler kan ge många olika problem, bl a

  • smärta i käken
  • knäppningar
  • huvudvärk
  • tandgnissling